Termin 2    CREN    Fråga 478

Ett EKG tas. Kontakten mellan huden och elektroden på vänster arm är dock bristfällig. Vilka EKG-avledningar påverkas?

Avledning II är den enda avledningen som inte använder elektroden på vänster arm, varken som referenselektrod eller som explorerande elektrod. Avledning II påverkas därmed inte.


0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in