Termin 2    CREN    Fråga 477

Ben Benrangel har ett blodtryck på 145/100. Vad är hans medelartärtryck?

Medelartärtryck (MAP) = diastoliskt tryck + (pulstryck/3)
Kan även skrivas som att MAP = ((systoliskt blodtryck) + 2 x diastoliskt blodtryck) / 3

I det här fallet blir MAP

100 + ((145-100)/3) = 115 mmHg eller

(145 + 100 + 100) / 3 = 354/3 = 115 mmHg

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in