Termin 2    CREN    Fråga 475

Du ska lyssna efter en aortainsufficiens, detta hjärtfel är normalt högfrekvent. Vilken sida av stetoskopet använder du?

Membran - högfrekventa biljud
Klocka - lågfrekventa biljud

Viktigt kan vara att notera att Littmann (mycket populärt märke på stetoskop) använder sig av en flytande membranteknologi som gör att man inte behöver byta sida när man lyssnar efter olika biljud. Lägger man stetoskopet mot patientens bröstkorg med ett lågt tryck motsvarar det att lyssna med klockan medan ett högre tryck motsvarar membranet.

Bell = klocka
Diaphragm = membran
Littmanns teknologi

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in