Termin 2    CREN    Fråga 473

Hur påverkar hypoventilation koldioxidhalten i arteriellt blod?

Koldioxidhalten i det arteriella blodet beror på ventilationen. Ökad ventilation (hyperventilation) leder till att mer koldioxid vädras ut och således till att halten i arteriellt blod sjunker medan minskad ventilation (hypoventilation) leder till att koldioxidhalten i det arteriella blodet stiger.

Koldioxidhalten i arteriellt blod är beroende av ventilationen enigt nedan

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in