Termin 2    CREN    Fråga 469

Var i nefronet sker ALLTID det största vattenupptaget?

Även om cirka 2/3 av allt vatten tas upp i proximala tubuli är det distala tubuli och samlingsrören som genom inverkan av ADH har den största möjligheten att påverka urinens slutgiltiga koncentration. Utan upptag av vatten i distala tubuli och samlingsrören genom inverkan av ADH skulle vi ha diabetes insipidus och kissa 10-20 liter per dygn.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in