Termin 2    CREN    Fråga 468

Ett rimligt maxvärde för hjärtminutvolymen (HMV) hos en frisk, vältränad, 20-åring som utför ett maximalt tungt fysiskt arbete med stora muskelgrupper är ...?

5 l/min - HMV i vila
15 l/min - HMV för äldre person som inte förmår öka sin puls eller slagvolym särskilt mycket
25 l/min - HMV för unga, friska, vältränade personer
40 l/min - HMV för extremt vältränade atleter (OBS - extremt högt värde)

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in