Termin 2    CREN    Fråga 467

Upptaget av glukos, från primärurinen till tubulicellerna, är beroende av ett transportprotein. Vilket är detta transportprotein?

Dessa symporters förflyttar natrium från primärurinen (hög konc.) till tubulicellerna (låg konc.). Kraften bakom förflyttningen är alltså koncentrationsberoende. För varje natrium som flyttas "hänger en glukos med". Glukos förflyttas mot sin koncentration, från lägre till högre koncentration.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in