Termin 2    CREN    Fråga 465

I hypotalamus finns receptorer som är mycket viktiga när det handlar om att reglera vätskebalansen. Vilken typ av receptorer handlar det om?

Osmoreceptorerna i hypothalamus känner av extracellulär osmolalitet. Ökad osmolalitet i extracellulärvätskan får vatten att strömma ut ur dessa celler - de krymper. Minskad osmolalitet får motsatt effekt. I cellmembranet sitter sträckkänsliga jonkanaler som aktiveras och släpper in bl.a. natrium och kalium i cellen då den krymper i storlek. Detta aktiverar spänningskänsliga kalciumkanaler och kalcium strömmar in i cellen. Kalcium gör att vesiklar innehållande främst ADH frisätts (mer vatten sparas vilket återställer osmolaliteten).

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in