Termin 2    CREN    Fråga 463

En av följande faktorer högerförskjuter INTE hemoglobinets mättnadskurva. Vilken?

Hög temperatur, lågt pH och hög koldioxidnivå högerförskjuter alla hemoglobinets mättnadskurva, vilket gör att syre avges från hemoglobinet. Detta är fördelaktigt i en arbetande muskel där alla dessa faktorer samverkar för att öka syreextraktionen.

Låg temperatur vänsterförskjuter hemoglobinets mättnadskurva.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in