Termin 2    CREN    Fråga 462

Maxpuls kan estimeras genom en simpel formel. Vad blir maxpulsen för en 65-åring respektive en 17-åring?

Den formel som vanligen används för att räkna ut maxpulsen, och som är enklast är: maxpuls = 220- ålder. Forskning har visat att denna formel inte stämmer för alla individer, speciellt inte för gamla människor eller mycket vältränade individer.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in