Termin 2    CREN    Fråga 461

Om man har ett s.k. testvärde på 50 och väger 75 kg, vad blir ens maximala syreupptagningsförmåga (l/min) då?

Testvärdet har enheten ml/kg/min. Om man har ett testvärde på 50 och väger 75 kg får man följande ekvation:
50 ml/kg/min x 75 kg = 3750 ml/min = 3,75 l/min

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in