Termin 2    CREN    Fråga 460

Vid uttalad hyperventilation förändras pCO2 i arteriellt blod. På vilket sätt?

Det enda sättet för kroppen att reglera mängden pCO2 är genom ventilationen. CO2 elimineras genom ventilation. Ökad ventilation kommer därmed göra att pCO2 sjunker. Vid uttalad hyperventilation kommer pCO2 att sjunka markant.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in