Termin 2    CREN    Fråga 457

Vilka proteinstrukturer är viktiga för att binda samman hjärtmuskelceller och håller öppna förbindelser mellan cellernas cytoplasma så att hela hjärtat kan kontrahera effektivt, som en enhet?

Gap-junctions består av connexoner som i sin tur byggs upp av sex stycken connixinenheter. När de är öppna delar cellerna som står i förbindelse med varandra cytoplasma och får förmågan att agera som "en enhet".

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in