Termin 2    CREN    Fråga 456

I SA-noden finns celler med en speciell jonkanal i cellmembranet. Jonkanalen ger cellerna deras "pacemakerfunktion". Vad kallas kanalen?

HCN står för Hyperpolarization activated Cyclic Nucleotide gated channels. Man kan även kalla kanalerna för "pacemakerkanaler" eller "funny-current-kanaler". Genom kanalen strömmar främst natrium, men även mindre mängder kalium.

HBO är något helt annat.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in