Termin 2    CREN    Fråga 455

Hur stor andel av sin maximala ventilationsförmåga använder man vid maximal ansträngning, under ett dynamiskt aerobt arbete?

Därmed brukar man säga att det hos en frisk person inte är ventilationen som är begränsande när det handlar om syreupptag/syretransport och maximala ansträngningsförmågan. Istället är det cirkulationen (hjärtminutvolymen) som sätter gränsen.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in