Termin 2    IBI    Fråga 449

Cytokiner som BAFF, APRIL, IL-10 och TGF-beta är viktiga i slemhinnans försvar av flera olika anledningar. Vilket alternativ stämmer?

Produktion av IgA är fördelaktigt då det är antikroppen med den bästa neutraliserande förmågan. Tillsammans med Treg-produktion förhindrar detta att kroppen reagerar allt för starkt på mikrober som normalt ska finnas i GI-kanalen och som är bra för oss. Försvaret blir därmed välbalanserat.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in