Termin 2    IBI    Fråga 402

Cellen består av fyra grundtyper av makromolekyler. Vilken är INTE en av dem?

Proteiner, lipider, polysackarider och nukleinsyror är de grundläggande makromolekylerna som bygger upp alla kroppens celler.

Cytokiner är signalmolekyler (peptider och proteiner) vars funktion är att bära kemiska signaler mellan celler och bygger sålunda ej upp cellen i sig.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in