Termin 2    NSPR    Fråga 363

Vad passerar igenom Guyons kanal?

Ett annat namn på Guyons kanal är canalis ulnaris och genom den passerar a. ulnaris och n. ulnaris. Kanalen är belägen volart ulnart vid handleden. För trångt utrymme i kanalen leder till kompression av n. ulnaris och ulnartunnelsyndrom med parestesier, smärta och slutligen motoriska bortfall i områden innerverade av n. ulnaris.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in