Termin 2    NSPR    Fråga 252

Vilken muskel utgör inte en del av M. quadriceps femoris?

M. biceps femoris är en del av hamstringsmuskulaturen (det långa huvudet) och är en antagonist till M. quadriceps femoris. Dess uppgift är främst att extendera i höftled (långa huvudet) och att flektera i knäled (långa och korta huvudet).

M. biceps femoris

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in