Termin 2    CREN    Fråga 249

Vilken hjärtklaff har normalt bara två klaffblad?

Valva aortae är en fickklaff med tre klaffblad, likaså valva trunci pulmonalis.
Valva tricuspidalis är en segelklaff som har tre klaffblad.
Valva mitralis är även den en segelklaff, men har normalt bara två klaffblad.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in