Termin 2    NSPR    Fråga 240

Vad leder aktivering av kloridspecifika kanaler till?

Membranpotentialen sjunker eftersom kloridjoner är negativt laddade. Detta gör att det blir svårare att excitera cellen, den inhiberas alltså.

Ett exempel på en mycket viktig kloridkanal i kroppen är GABA-receptorn. Hit binder, förutom GABA, etanol, barbiturater och bensodiazepinder för att utöva sina inhiberande effekter.

GABA-receptorn

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in