Termin 2    NSPR    Fråga 237

Vilka frekvenser brukar sägas utgöra gränserna för vad vi människor uppfattar som ljud?

Vid ökad ålder minskar förmågan att höra främst högfrekventa ljud. Det finns många test (osäkert hur säkra) på youtube som man kan göra för att testa vilka frekvenser man själv kan höra.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in