Termin 2    NSPR    Fråga 235

I vilken del av ögat sker majoriteten av ljusbrytningen?

Ungefär 2/3 av ljusbrytningen sker i hornhinnan, den transparenta delen framför iris. Kammarvätskan, linsen och glaskroppen står för resten av ljusbrytningen. Linsen har, till skillnad mot hornhinnan, kammarvätskan och glaskroppen, en förmåga att öka eller minska brytningen genom ackommodation - kontraktion eller relaxation av ciliarmuskeln vilket får linsen att ändra form.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in