Termin 2    CREN    Fråga 225

Vad mäter man med en PEF-mätare?

PEF står för peak expiratory flow och mäter luftens flöde vid utandning. Mätningen görs ofta med en så kallad PEF-mätare och resultatet har enheten l/min. Resultatet kan sedan jämföras med normalvärden baserade på kön, ålder och längd i en tabell. PEF används även vid uppföljning av många sjukdomar som påverkar lungorna och ventilationsförmågan.


PEF-mätarePEF-tabell för kvinnor

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in