Termin 2    IBI    Fråga 223

Vilken bakterieform är generellt okänslig och klarar av stora mekaniska påfrestningar?

Kocker är runda och tack vara formen klarar de av stora mekaniska påfrestningar. Spiriller och spirocheter är avlånga och skruvade och blir därmed känsliga. Stavar är raka, ej skruvade. Klarar inte heller de av stor påfrestning.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in