Termin 2    IBI    Fråga 220

Vad innebär det att ett vaccin innehåller attenuerade patogener?

Att patogenerna är attenuerade betyder att de är försvagade. Denna typ av vaccin används bland annat vid poliovaccinationer (en av de två typerna av poliovaccin, det så kallade Sabinvaccinet (efter dess utvecklare Albert Sabin)).

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in