Termin 2    NSPR    Fråga 215

Vilken transmittorsubstans binder till D1-receptorn på striatum och vilken effekt får den?

D1 står för dopaminreceptor-1 och stimulering av denna receptor i striatum har en exciterande effekt.
Stimulering av D2-receptorn har däremot en inhiberande effekt.

Effekt av dopamin i striatum

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in