Termin 2    NSPR    Fråga 211

Vilket ben hör inte hemma i foten?

Os talus kallas språngbenet på svenska och sitter i foten, mellan calcaneus (hälbenet) och fibula och tibia. Os naviculare (båtbenet) och os cuboideum (tärningsbenet) sitter även de i foten. Även ossa cuneiformia (kilformade benen) sitter i foten.

Os lunatum är ett av de 8 karpalbenen i handen och hör inte hemma i foten.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in