Termin 2    NSPR    Fråga 204

Presynaptiskt strömmar en katjon in som leder till att vesiklar med neurotransmittorer exocyteras. Vilken jon är detta?

Det är kalcium som strömmar in presynaptiskt och som genom proteinintegration leder till frisättning av vesiklar med transmittorsubstans. Katjon betyder att jonen är positiv, tillskillnad från anjon som är negativ.

Kalciummedierad vesikelfusion

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in