Termin 2    CREN    Fråga 170

Minskad fyllnad av höger förmak kommer att leda till:

Den lägre hjärtfrekvensen uppstår genom en reflex som kallas Bainbridge-reflexen, som är beroende av volymkänsliga lågtrycksreceptorer i hjärtväggen. Syftet är att hjärtat ska hinna fyllas mer under en längre diastole som uppkommer vid sänkt puls, och därmed att slagvolymen ska öka. Mindre ANP kommer att frisättas då kroppen inte vill inhibera återupptag av salter och vätska.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in