Termin 2    CREN    Fråga 169

Windkesselfunktionen i proximala aorta är mycket viktig. Vilket påstående skulle om Windkesselfunktionen är sant?

Windkesselfunktionen medger korttidslagring av blod i aorta genom en tillfällig uttöjning av aorta (tack vare mycket elastin), vilket gör att blodflödet ut till perifera kärl blir mer jämnt under hela hjärtcykeln.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in