Termin 2    CREN    Fråga 168

I vilken del av kärlträdet möter blodet den största resistansen?

Arterioler kan även kallas prekapillära resistanskärl och är rikligt utrustade med glatt muskulatur som genom sin normala toniska aktivitet håller kärlen relativt kontraherade och ett stort motstånd skapas. Man kan räkna med att arteriolerna bidrar med cirka 50 % av kärlträdets totala resistans.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in