Termin 2    CREN    Fråga 164

Natriumkoncentrationen utanför en cell är på 100 molar och innanför 10 molar. Använd Nernst ekvation för att räkna ut spänningsskilladen.

Nernst ekvation (förenklad): 61 mV * log([ute] / [inne]). Vi sätter in våra siffror: 61 * log (100/10) = 61 * log(10) = 61 * 1 = 61. Rätt svar: 61 mV.

Hur 10-logaritmer funkar: log (102) = 2, log (103) = 3 osv.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in