Termin 2    IBI    Fråga 161

Vilken typ av Th-cell är viktigast för att styra försvaret mot virusinfekterade celler?

De olika subkategorierna av Th-celler har olika uppgifter i kroppen. De vanligaste Th-cellerna är Th1-celler, Th2-celler, Th17-celler och Treg-celler.

Th1-cellerna är viktigast för bekämpning av intracellulära patogener, vilka oftast är virus.

Olika populationer av Th-celler och deras uppgifter

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in