Termin 2    IBI    Fråga 160

Vilken typ av Th-cell är viktigast för att styra försvaret mot stora mikroorganismer som parasiter?

Th2-svar bekämpar bl.a. extracellulära parasiter och stora mikroorganismer, medan Th17 bekämpar bl.a. svampinfektioner.

Alla T-hjälparceller och vad de gör:

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in