Termin 2    IBI    Fråga 151

Vilken av följande celler är inte en makrofag?

Kupfferceller är makrofager som återfinns i leverns sinusoider.
Mikroglia är makrofager som återfinns i både vit och grå substans i hjärna och ryggmärg.
Histiocyter är makrofager oh dendritiska celler som finns i många vävnader i kroppen, bland annat i bindväv.
Osteoklaster är makrofager i kroppens benvävnad.

Megakaryocyter är prekursorer till trombocyter (blodplättar) och har ingen makrofagfunktion.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in