Termin 2    CREN    Fråga 143

I en burk finns 3 gaser, CO2, O2 och N2. Det totala trycket är 100 kPa. pO2 = 20 kPa, pCO2 = 1 kPa. Använd Daltons lag för att räkna ut pN2.

Daltons lag säger att det totala lufttrycket är summan av de individuella partialtrycken för varje gas. Alltså:
20 + 1 + x = 100
x = 79

Svar; pN2 = 79 kPa

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in