Termin 2    CREN    Fråga 141

Säg att du är en rödblodkropp som kommer in i hjärtat via vena cava superior. Vilken väg tar du för att nå vänster kammare?

Ett varv i kroppens blodkärl: Höger förmak -> Höger kammare -> A. pulmonaris -> Lungorna -> V. pulmonaris -> Vänster förmak -> Vänster kammare -> Aorta -> Stora artärer -> Mindre artärer -> Arterioler -> Kapilärer -> Venoler -> mindre vener -> Större vener -> Vena cava sup/inf -> Höger förmak.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in