Termin 2    CREN    Fråga 134

Vad vänsterförskjuter syrets dissociationskurva?

När vi har hög pH är vi i lungorna där syrenivån är rik, och när vi är ute i vävnaden har vi lägre pH eftersom koldioxidhalterna är högre. Med det sagt kan man minnas att en vänsterförskjutning innebär att hemoglobinmättnaden på syre ökar. Dvs. mer syre binder till hemoglobinet. Detta sker i lungorna där pH är högt. Därför är rätt svar Ökat pH.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in