Termin 11    Akutsjukvard    Fråga 1694

Vad av följande kan INTE orsaka hypernatremi?

Diabetes insipidus, kräkningar, diarréer, stora brännskador, diuretika, hyperkalcemi, skadat törstcentrum och intorkning kan orsaka hypernatremi. SIADH leder däremot till hyponatremi.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in