Termin 11    CREN    Fråga 294

Ett sätt att beräkna LDL är genom Friedewalds formel, hur lyder den?

LDL är de mest aterogena lipoproteinpartiklarna och beräknas ofta utefter totalkolesterol, triglycerider och HDL genom Friedewalds formel:
LDL-kolesterol = Totalkolesterol - 0,45×TAG - HDL-kolesterol

Om TAG är över 4 mmol/L går formeln inte att använda.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in