Termin 11    Geriatrik    Fråga 1692

Vad av följande är ett verktyg för bedömning av skörhet?

FRESH (FRail Elderly Support ResearcH group) är ett verktyg för bedömning av skörhet hos gamla människor. Verktygen baseras på Linda Frieds physical frailty model och består av fyra punkter:
1. Nedsatt uthållighet
2. Allmän trötthet/nedsatt ork
3. Ramlar ofta/tror att man kommer ramla
4. Behöver hjälp med att göra sina inköp

Svarar man ja på minst 2 av dessa bedöms man vara i riskgruppen för skörhet och vidare utredning och bedömning av behov och insatser ska initieras.

FRESH

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in