Termin 11    Gen    Fråga 1691

Vad av följande gör IVO generellt INTE?

IVO utreder ärenden där patienter fått eller riskerat att få en allvarlig vårdskada. Institutionen tar även emot klagomål från enskilda patienter som varit utsatta för vård under LPT, LRV eller smittskyddslagen och kontaktar HSAN i legitimationsärenden.

IVO tar däremot inte emot klagomål från enskilda patienter som anser att de blivit felbehandlade.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in