Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1690

Vad av följande ökar INTE risken för beroendeutveckling?

Ökad risk för utveckling av beroendesjukdom föreligger vid hereditet för beroendesjukdom, neutopsykiatrisk sjukdom, låg socioekonomisk status, ålder < 20 år, instabil eller antisocial personlighetsstörning samt vid instabil och otillräckligt behandlad psykisk sjukdom (ångest, depression etc.). Ålder > 45 år minskar risken för utveckling av beroendesjukdom.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in