Termin 11    Gen    Fråga 1687

Vad skiljer ett rättsmedicinskt yttrande från andra typer av rättsmedicinska intyg?

Ett yttrande är inte baserat på en personlig undersökning av patienten, endast på sekundära källor så som journalhandlingar, polisförhör, bilder etc. Andra rättsmedicinska intyg är baserade på undersökningar av misstänkt eller målsägande.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in