Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1686

Vad av följande är en vanlig orsak till urininkontinens hos barn?

Förstoppning är en mycket vanligt orsak till urininkontinens hos barn. Innan övrig inkontinensbehandling påbörjas bör man utesluta att barnet är förstoppat.

Neurologiska bortfall, diabetes insipidus, försvagad urinblåsesfinkter och ökad detrusoraktivitet kan leda till inkontinens, men är mindre vanliga.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in