Termin 11    Akutsjukvard    Fråga 1685

Vilket av följande läkemedel ges ofta vid njur-/uretärstensorsakade smärtor?

Diklofenak är ett NSAID-preparat som kan ges intramuskulärt som singelinjektion (75 mg) till patienter med njur- eller uretärstensorsakade smärtor. Viktiga kontraindikationer är njursvikt, hjärtsvikt, pågående blödning, fast behandling med andra NSAID-preparat och levercirros.

Ett alternativ till diklofenak är ketoralac (Toradol, NSAID) 30 mg iv eller im (max dos 90 mg).

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in