Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1683

Vad av följande är INTE ett vanligt symptom vid generaliserat ångestsyndrom (GAD)?

Irritabilitet, nedsatt koncentrationsförmåga, uttröttbarhet, muskelspänningar och rastlöshet är vanligt vid GAD. Hypersomni ses dock inte som en del av symptompanoramat. Däremot ingår andra sömnstörningar som insomni och frekventa uppvaknanden.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in