Termin 11    Geriatrik    Fråga 1682

Vilken av följande läkemedelsgrupper har låg risk att ge elektrolytrubbningar hos äldre?

Laxantia, ACE-hämmare, diuretika och SSRI är läkemedelsgrupper som man måste vara uppmärksam på vid administrering till äldre då de lätt kan ge upphov till olika elektrolytrubbingar. Opioider är dock inget riskläkemedel för elektrolytrubbningar.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in