Termin 11    Akutsjukvard    Fråga 1680

En medvetslös ung man kommer in till akuten med små pupiller och andningsdepression. Du misstänker opioidintoxikation. Hur behandlar du honom akut?

En opioidintoxikation behandlas akut med Naloxon, intravenöst eller intramuskulärt. Naloxon är en opioidreceptorantagonist med mycket hög affinitet för alla opioidreceptorer. Naloxon blockerar därmed opioiders toxicitet.

Naloxon har en kortare halveringstid (1 h) än t.ex. heroin/morfin (3 h), man kan därför inte ge en enstaka dos och sen släppa hem patienten, för då riskerar patienten att bli medvetslös igen.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in